1. Przełączyć bezpiecznik(circuit breaker) na pozycję ON.

2. Przełączyć włącznik zapłonu na pozycję ON.

3. Przekręcić zawór paliwa.

4. Włączyć ssanie w lewo(prawdopodobnie w kierunku przeciwnym niż pokazuje strzałka)!!!

5. Uruchomić agregat za pomoc rozrusznika ręcznego lub kluczyka.

6. Wyłączyć ssanie w prawą stronę.